Wykład z chemii

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbył się wykład dla uczniów klas II i III prowadzony przez panią prof. dr hab. Lucynę Hołysz z Zakładu Chemii Fizycznej UMCS Lublin. Tematem wykładu były budowa i zastosowanie membran. Błony te zostały omówione z podziałem na rodzaj i pochodzenie oraz ich właściwości wodoodporne. Z pewnością zajęcia te uzupełniły oraz poszerzyły wiedzę licealistów na temat omawianego zagadnienia oraz pomogą uczniom klas medycznych w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Adrian Borzęcki