Warsztaty chemiczne

Dnia 7 kwietnia 2016 r. uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, którzy zwyciężyli uprzednio w konkursie, wzięli udział w warsztatach chemicznych prowadzonych przez pana dr inż. Marka Stankevic'a z Zakładu Chemii Organicznej UMCS w Lublinie.
Podczas warsztatów zwycięscy uczniowie mieli możliwość kilkugodzinnej profesjonalnej pracy w laboratorium z udziałem związków takich jak limonen, który był głównym tematem tych zajęć. Oprócz tego uczniowie mogli także zobaczyć profesjonalne urządzenia do odczytów danych na temat związków chemicznych, które wykorzystują w swej codziennej pracy zawodowi chemicy. Udział w tej nietypowej lekcji chemii z pewnością był bardzo interesującym doświadczeniem, które mogło pogłębić wiedzę i zainteresowania uczniów klasy o profilu medycznym w tej dziedzinie.

Galeria