Wykład dr hab. Marka Stankievic

W dniu 10.03.2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbył się wykład dla uczniów klas II i III prowadzony przez Pana dr hab. Marka Stankievic z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS.

Tematem wykładu były związki organiczne w życiu codziennym. Związki te omawiane były na przykładzie składników pasty do zębów i perfum. Omówione zostały zastosowania i funkcje substancji. Dodatkowo młodzież została zaproszona na warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii UMCS.

Adrian Borzęcki
Galeria