Warsztaty chemiczne na UMCS

W dniu 21.04.2016 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział w warsztatach chemicznych poprowadzonych przez pana dra hab. Marka Stankievic z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS. Zajęcia te były nagrodą dla trójki najlepszych uczniów z klas III, którzy uzyskali najwyższe wyniki z konkursu chemicznego. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy oraz praktyczne wykorzystanie tej wcześniej nabytej. Uczniowie pod okiem pana doktora Marka syntezowali leki: paracetamol i aspirynę. Dodatkowo mieli okazję zobaczyć pracę chemików z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS, a także zapoznać się z działaniem urządzeń znajdujących się na uczelni. Z pewnością warsztaty te były dla młodzieży cennym doświadczeniem poszerzającym nie tylko wiedzę, ale i zdolności praktyczne z zakresu chemii organicznej.

Adrian Borzęcki

Pokazy chemiczne

Dnia 18. 04. 2016 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział w pokazach chemicznych poprowadzonych przez panią dr Jadwigę Stachowicz z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pokazy odbyły się pod hasłem „Z chemią tworzymy świat na miarę naszych marzeń”. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia własnych doświadczeń chemicznych, między innymi ze związkami chromu i manganu w różnych środowiskach. Co więcej, licealiści poznali też sposób zabawienia wskaźników chemicznych w roztworach o różnym odczynie. Z pewnością udział w tej niecodziennej lekcji chemii był dla młodzieży cennym doświadczeniem, poszerzającym nie tylko wiedzę z zakresu tego przedmiotu, ale i rozwijającym naukowe zainteresowania uczniów klas o profilu medycznym.

Adrian Borzęcki

Galeria

Wykład z chemii

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbył się wykład dla uczniów klas II i III prowadzony przez panią prof. dr hab. Lucynę Hołysz z Zakładu Chemii Fizycznej UMCS Lublin. Tematem wykładu były budowa i zastosowanie membran. Błony te zostały omówione z podziałem na rodzaj i pochodzenie oraz ich właściwości wodoodporne. Z pewnością zajęcia te uzupełniły oraz poszerzyły wiedzę licealistów na temat omawianego zagadnienia oraz pomogą uczniom klas medycznych w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Adrian Borzęcki

Warsztaty chemiczne

Dnia 7 kwietnia 2016 r. uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, którzy zwyciężyli uprzednio w konkursie, wzięli udział w warsztatach chemicznych prowadzonych przez pana dr inż. Marka Stankevic'a z Zakładu Chemii Organicznej UMCS w Lublinie.
Podczas warsztatów zwycięscy uczniowie mieli możliwość kilkugodzinnej profesjonalnej pracy w laboratorium z udziałem związków takich jak limonen, który był głównym tematem tych zajęć. Oprócz tego uczniowie mogli także zobaczyć profesjonalne urządzenia do odczytów danych na temat związków chemicznych, które wykorzystują w swej codziennej pracy zawodowi chemicy. Udział w tej nietypowej lekcji chemii z pewnością był bardzo interesującym doświadczeniem, które mogło pogłębić wiedzę i zainteresowania uczniów klasy o profilu medycznym w tej dziedzinie.

Galeria

Wykład dr hab. Marka Stankievic

W dniu 10.03.2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbył się wykład dla uczniów klas II i III prowadzony przez Pana dr hab. Marka Stankievic z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS.

Tematem wykładu były związki organiczne w życiu codziennym. Związki te omawiane były na przykładzie składników pasty do zębów i perfum. Omówione zostały zastosowania i funkcje substancji. Dodatkowo młodzież została zaproszona na warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii UMCS.

Adrian Borzęcki

Więcej artykułów…

  1. Patronat Wydziału Chemia UMCS