Zajęcia terenowe w Tatrach

W dniach 20-23 maja 2012 r. w Tatrach odbywały się ćwiczenia terenowe z geografii. Uczestnikami zajęć byli uczniowie z klas z rozszerzeniem z geografii. Podczas ćwiczeń zostały omówione zagadnienia z zakresu topografii, geologii, geomorfologii i biogeografii Tatr. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska polodowcowe i zjawiska krasowe. Ćwiczenia prowadzone były przez ratowników TOPR-u: p. Michała Ślusarczyka, p. Jakuba Hornowskiego i p. Marcina Firczyka. Zajęcia zorganizowała p. Katarzyna Płaszczewska. Opiekunami młodzieży byli p. E. Sławińska, p. J. Bednarski i ks. R. Farian.

Galeria