Niedyskretnie o kombinatoryce na UMCS

Niedyskretnie o kombinatoryce na UMCS_1
16 listopada 2018 r. uczniowie klasy IIIa z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja pod opieką nauczycielek matematyki, pań Ewy Biernackiej i Katarzyny Kowalczyk, uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu matematycznym „Piątek z MaFiI-ą”, które miało miejsce na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Były to warsztaty zorganizowane i przeprowadzone przez studentów oraz doktorantów kierunków matematycznych w ramach projektu "Matematyka dla każdego".
Projekt ten jest skierowany do wszystkich pasjonatów matematyki, a szczególnie do młodzieży szkolnej oraz do nauczycieli matematyki z Lubelszczyzny. Ma on na celu popularyzację Królowej Nauk, a jego organizatorami są Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
Uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w warsztatach „Niedyskretnie o kombinatoryce” poprowadzonych przez pana Rafała Kloc. Na zajęciach omówione zostały kombinatoryczne schematy wyboru, wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań z kombinatoryki. Warsztaty były doskonałą okazją do zapoznania się z podstawami kombinatoryki i usystematyzowaniem wiedzy jej dotyczącej.