Następny patronat II LO podpisany

 

Język rosyjski kiedyś obowiązkowy, jedyny właściwy, często znienawidzony przez uczniów nie ze względu na trudności w nauce, ale kontekst ideologiczny, dziś powraca. Powraca w glorii chwały, okazało się bowiem, że jest bardzo potrzebny. Zaczynają się go uczyć w szkołach w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie Europy. Język angielski, ogólnie znany, przestaje być powoli traktowany jako obcy a często, np. na studia potrzebny jest drugi język i wtedy z pomocą przyjść może rosyjski, którego dość łatwo się można nauczyć. Dochodzi do tego kontekst geopolityczny, jesteśmy w tym a nie innym miejscu mapy, więc zamiast prowadzić waśnie powinniśmy się wspierać oraz korzystać z tej sytuacji.

Najtrudniej zmienić mentalność, dotrzeć do wnętrza i to nie uczniów a raczej rodziców. Podpisana dziś umowa zakłada powolne wprowadzanie, oswajania języka w szkole. Najpierw będzie to forma fakultetu, aby później w latach następnych wprowadzić go na stałe obok niemieckiego, angielskiego i francuskiego do programu nauczania. Jest to o tyle ważne, że właśnie do Gimnazjum wchodzi drugi język jako obowiązkowy.

W ramach patronatu zainteresowani uczniowie Liceum, m.in. będą brać udział w zajęciach praktycznych z języka rosyjskiego i ukraińskiego prowadzonych przez Patrona naukowego, w kołach zainteresowań w ramach działalności studenckich Kół Naukowych (Koła Studentów Filologii Ukraińskiej UMCS, Koła Rusycystów i innych); realizować wspólne projekty oraz współpracować w programach unijnych realizowanych w kraju i na Wschodzie (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Tę podniosłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością - Pan mgr inż. Jerzy Zwoliński Burmistrz Miasta Lubartów, dyr. Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. dr hab. Feliks Czyżewski, wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. dr hab. Michał Sajewicz; dyr. Rosyjskiego Centrum Kultury i Języka dr Swietłana Szaszkowa, Przewodnicząca Komisji ds. Promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS dr hab. Joanna Tarkowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Promocji IFS UMCS dr Ewa Białek. Niestety na dzisiejsze spotkanie nie mógł przybyć Pan wicekurator Wagner uniemożliwiła mu to ciężka sytuacja powodziowa w naszym regionie.

Spotkanie uświetnili młodzi artyście z II LO – Izabela Stanisławska tegoroczna absolwentka szkoły laureatka wielu konkursów recytatorskich rangi ogólnopolskiej oraz Patrycja Tarnowska, która przy akompaniamencie Patryka Sagana wykonała utwór Ałły Pugaczowej w języku rosyjskim.