Sztuka pisania - dla szkół partnerskich UMCS

Publikacja lubartow24.pl
Publikacja tubalubartowa.pl
Publikacja lubartowiak.com.pl

17 grudnia 2015 r. uczniowie klas I C i II C wzięli udział w spotkaniu pt. „Sztuka pisania”, które odbyło się na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej dla siedemnastu ponadgimnazjalnych szkół partnerskich. Nasze liceum współpracuje z Instytutem już od siedmiu lat.

Wydarzenie rozpoczęło powitanie gości przez Władze Uczelni i Wydziału. Na początku uczniowie mieli okazję wysłuchać recitalu Łukasza Jemioły – lubelskiego wokalisty, uczestnika programu „X-Factor”, który śpiewając wiersze znanych poetów, wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Następnie odbył się wykład prof. dra hab. Arkadiusza Bagłajewskiego pt. „Jak napisać dobrą recenzję? Uwagi, praktyka i dydaktyka”. Potem wszyscy uczestniczyli w części artystyczno-rozrywkowej przygotowanej przez studentów z Koła Naukowego Młodych Dydaktyków i wysłuchali występów artystów z Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie. Po tej części spotkania młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w wykładzie pt. „Warsztat pracy pisarskiej”, który poprowadził wielokrotnie nagradzany autor kryminałów, felietonista i dziennikarz Marcin Wroński. Na koniec uczniowie z naszej szkoły udali się na warsztaty edukacyjne prowadzone przez dr hab. Ewę Pogonowską-Bezrłk. W tym czasie nauczyciele i dyrekcja szkół partnerskich spotkali się ze społecznością Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
W warsztatach i wykładach każdy znalazł coś dla siebie. Spotkanie było dla wszystkich doskonałą okazją do poznania Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz pogłębienia wiedzy na temat trudnej sztuki pisania.
Nad grupą uczniów czuwały p. Agnieszka Opolska, p. Bożena Błonka i p. M. Milanowska-Jednous.

Weronika Marzęta, kl. II A