Spotkanie Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej

Spotkanie Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej_1
 

22 marca 2019 r. uczniowie klasy III c uczestniczyli w Dniu Otwartych Drzwi, zorganizowanym przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie. Głównym celem wizyty tegorocznych maturzystów był udział w zajęciach i wykładach przygotowanych dla Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

Galeria

            Uczniowie II LO, jako Szkoły Partnerskiej, uczestniczyli w warsztatach "Seba i Janusz – o imionach bohaterów memów", przeprowadzonych przez dra hab. Adama Siwca, a następnie w zajęciach dr hab. Izabeli Domaciuk-Czarny, która analizie poddała język tekstów gier komputerowych. Na zakończenie chętni trzecioklasiści wysłuchali wykładu prof. dra hab. Dariusza Chemperka i dr hab. Małgorzaty Latoch-Zielińskiej, którzy omawiali wybrane teksty kultury, koncentrując się na ich wartościach i proponując nowoczesne sposoby interpretacyjne. Dla Szkół Partnerskich zostały także przygotowane ciekawe gry i zabawy polonistyczne.

            W trakcie pobytu młodzież miała możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych  kierunków Wydziału Humanistycznego i centrów językowych, byli informowani o zasadach rekrutacji, możliwości odbywania części studiów za granicą i uczestniczenia w wymianach studenckich, zostali wtajemniczeni w działalność kół naukowych oraz Samorządu Studentów. Cały Wydział Humanistyczny zapełnił się studentami i pracownikami naukowymi, z którymi nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat interesujących ich kierunków studiów.

            Wyjazd na UMCS pokazał, jak wiele może zaoferować przyszłym studentom państwowa wyższa uczelnia. Ponadto uzmysłowił, że studia humanistyczne otwierają bardzo wiele możliwości, a studiowanie to nie tylko zdobywanie wykształcenia, ale rozwijanie swoich zainteresowań i nabywanie atrakcyjnych doświadczeń.

            Maturzyści odwiedzili UMCS pod opieką  wychowawczyni Agnieszki Opolskiej oraz pani Bożeny Błonki.