Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS_10

12 stycznia 2022 r. uczniowie klasy III i uczestniczyli w wykładzie „Dziady” Adama Mickiewicza na scenie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS".

Nasze liceum już od 2008 roku jest szkołą partnerską Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W ramach współpracy uczniowie szkół partnerskich cyklicznie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. Młodzież jest zapraszana na specjalnie przygotowane spektakle, koncerty, bierze udział w konkursach, spotyka się z zapraszanymi przez UMCS gośćmi – są to m.in. dziennikarze, aktorzy, artyści, pisarze, ludzie świata nauki.

Czytaj więcej: Dziady z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Lekcja literatury na UMCS-ie

Lekcja literatury na UMCS-ie 20_2

9 stycznia 2020 r. grupa uczniów z naszego liceum brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi.

II LO w Lubartowie już od 10 lat współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej UMCS. Tym razem z zaproszenia uczelni skorzystały klasy Ii oraz IIIc, realizujące rozszerzenie programowe z języka polskiego. Uczniowie na UMCS przybyli pod opieką Agnieszki Opolskiej, Anny Kowalskiej oraz Łukasza Wasyluka.

Czytaj więcej: Lekcja literatury na UMCS-ie