KLASY AKADEMICKIE SGH W II LO LUBARTÓW

13 kwietnia 2016 r . II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, jako jedna z 45 szkół z całej Polski, podjęło współpracę z SGH w Warszawie w ramach projektu "Klasa akademicka SGH". Uczelnia objęła wsparciem obecną klasę I a – politechniczną. Koordynatorką współpracy jest pani Jolanta Prokopowicz. Już wkrótce zorganizowany zostanie w II LO wykład inauguracyjny dr Katarzyny Adamiak "Zarządzanie organizacją w turbulentnym środowisku".

Celem programu "Klasa akademicka SGH" jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.
W ramach programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.