Akademia Przedsiębiorczości - umowa o wspołpracy

Publikacja lubartow24.pl
Publikacja lubartowiak.com.pl

Mając na uwadze nieustanne doskonalenie procesu edukacyjnego, II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja poszukuje coraz to nowych możliwości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w dn. 27.02.2017 r. dyrektor Halina Zdunek podpisała  porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach tej współpracy nasi uczniowie będą mieli możliwość:
* uczestniczenia w wykładach organizowanych w II LO jak i w SGGW w Warszawie,
* objęcia patronatem konkursów i olimpiad z zakresu nauk ekonomicznych,
* uczestniczenia w wielorakich imprezach organizowanych przez SGGW, np. "Dni Otwarte, "Ursynalia"
* a przede wszystkim korzystania z platformy edukacyjnej AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Uczniowie w trakcie roku akademickiego uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Akademia Przedsiębiorczości WNE SGGW” składa się z dwóch etapów:
Etap I – obejmuje zajęcia w ramach Akademii.
Etap II – to konkurs z zakresu przedsiębiorczości, gdzie Laureaci Konkursu uzyskują Indeks na WNE, czyli mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Elżbieta Mizio.