II LO gościnnie na SGGW w Warszawie

Publikacja lubartow24.pl
Publikacja 24wspolnota.pl
Strona WNE SGGW
ALBUM

19 maja 2017 r. młodzież z II LO wraz z p. Elżbietą Mizio odwiedziła mury SGGW w Warszawie w ramach DNI OTWARTYCH UCZELNI.
Współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego II LO rozpoczęło od przystąpienia do programu edukacji ekonomicznej przeznaczonego dla uczniów szkół średnich i prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. W dniu 27.02.2017r. II LO podpisało umowę patronacką o współpracy.

Uczniowie w trakcie roku szkolnego uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. oraz odbyli osiem lekcji na platformie edukacyjnej. Każda lekcja kończyła się testem sprawdzającym wiedzę uczniów. Podejście do testów było jednorazowe, bez możliwości ich poprawy. 07.04.2017 w progach naszej szkoły gościliśmy wykładowców SGGW, którzy przeprowadzili dwa wykłady dla naszych uczniów. Pierwszy wykład pt. "Globalna wioska" wygłosiła dr inż. Elżbieta Kacperska, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżyła uczniom wady i zalety globalizacji świata. Młodzież uświadomiła sobie, jak nieuchronny jest to proces i w jaki sposób współczesny człowiek staje się jego częścią. Drugi wykład pt "Bankowość biometryczna" poprowadziła mgr Marta Idasz - Balina - więcej o wykładach. To był I etap Akademii Przedsiębiorczości. Każdy uczeń, który uzyskał wymaganą ilość punktów przechodził do II etapu, który miał miejsce właśnie 19. maja w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Tam został przeprowadzony test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczniów, którzy rozwiązali testy na poziomie min. 70% i otrzymali tytuły finalistów (Patrycja Adamczyk 2e, Adriana Franczak 2e, Karol Iwanek 2e, Olga Kujawa 2e, Katarzyna Lipska 2e, Aleksandra Mazurek 2e oraz Kaja Karwacka 1a).
Radość nasza jest tym większa, że Kaja Karwacka z kl. 1a była najlepsza w tej edycji konkursu i uzyskała tytuł LAUREATA. Laureaci Konkursu otrzymali Indeksy na WNE, czyli mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja).
Więcej o konkursie

W trakcie naszego pobytu na WNE SGGW uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych wykładach poprowadzonych przez pracowników uczelni. Pierwszy wykład pt. "Rynek walutowy w praktyce" poprowadziła dr K. Czech, drugi - "Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości" przedstawiła mgr M. Idasz-Balina. Prelekcje były bardzo ciekawym i pouczającym uzupełnieniem wiedzy dla naszych uczniów.

22 uczniów otrzymało dyplomy ukończenia Akademii Przedsiębiorczości.

Opiekunem, mentorem i koordynatorem szkolnym projektu Akademia Przedsiębiorczości jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Elżbieta Mizio.


Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej już od września