Patronaty

 

Strona główna II LO

PATRONATY

     

 

Patronat szkoły wyższej to forma aktywnej współpracy uniwersytetu ze szkołą ponadpodstawową.

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zostało objęte edukacyjnym patronatem wielu prestiżowych państwowych uczelni wyższych.

Dzięki nawiązywanym między placówkami umowom młodzież z naszej szkoły może poznać środowisko akademickie oraz jego zwyczaje, a także skorzystać z doświadczeń wybitnych naukowców i dydaktyków. Uczniowie uczestniczą w organizowanych przez uczelnię konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach naukowych oraz podejmują wyzwania edukacyjne w formie udziału w konkursach i projektach. Biorąc czynny udział w otwartych wykładach akademickich poszerzają swoje zainteresowania i mają szansę na przemyślany, świadomy wybór przyszłego kierunku kształcenia.

 

II LO podpisało patronackie umowy z następującymi uczelniami: