Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięło udział w rządowym programie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Dzięki udziałowi w programie biblioteka szkolna zwiększyła swój księgozbiór o nowości wydawnicze z literatury pięknej oraz nowe egzemplarze lektur szkolnych.

"Aktywna tablica" 2021

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięło udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" na rok 2021.
Dzięki udziałowi w programie wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły. Otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi oraz projektor.

Sprzęt ten został zainstalowany w 3 pracowniach lekcyjnych.

„Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”

Kultura ludowa Ziemi Lubartowskiej_14

W piątek 3 grudnia 2021 r. odbyła się w naszym liceum niecodzienna akcja, która miała na celu przybliżyć naszej społeczności szkolnej twórczość i tradycję ludową związaną z naszym regionem. Akcja ta wkomponowała się w projekt realizowany przez  Samorząd Uczniowski II LO wraz z fundacją Artos z Lublina o nazwie „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”.

Czytaj więcej: „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”

II LO gościło nauczycieli z Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Wizyta gości z Hiszpanii_15

W dniach 25-29 października br. w II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie gościło trzech nauczycieli z Hiszpanii, którzy odwiedzili lubartowską szkołę w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus Job-shadowing. Jest to specjalny program przeznaczony dla nauczycieli, a jego najważniejszym celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej poprzez możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Czytaj więcej: II LO gościło nauczycieli z Hiszpanii w ramach programu Erasmus+