Projekt „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny” realizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS.

Głównym celem projektujest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 uczniów i 20 nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.02.2021 - 31.03.2022.

W projekcie bierze udział 10 szkół z małych miejscowości województwa lubelskiego.

Projekt zakłada:

  • przeszkolenie 20 nauczycieli do pełnienia roli opiekunów młodzieżowych grup aktywności lokalnej;
  • ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na scenariusze zajęć dotyczących pielęgnowania tradycji i zwyczajów małej ojczyzny;
  •  przygotowanie i zmotywowanie 150 uczniów do realizacji inicjatywy lokalnej;
  • wydanie publikacji "Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny";
  • ogłoszenie konkursu dla młodzieży na zdjęcia i filmiki promujące małą ojczyznę;
  • realizację inicjatyw lokalnychdotyczących pielęgnacji tradycji swojej małej ojczyzny przez 10 grup młodzieżowych;
  • realizację dnia małej ojczyzny w 10 szkołach uczestniczących w projekcie;
  • przeprowadzenie konferencji promującej zrealizowane przez młodzież inicjatywy lokalne.

 Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Strona internetowa projektu: www.artosfundacja.org.pl