ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA_1

Na łączniku szkoły powstała wystawa prac plastycznych związana z Dniem Ziemi, który nierozerwalnie związany jest z Dniem Ochrony Środowiska obchodzonym corocznie 5 czerwca. Jest to jedno z najstarszych świąt ekologicznych. Zostało ustanowione w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podobnie jak w przypadku Dnia Ziemi ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.

Czytaj więcej: ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Gorączka Złota PCK

Kolejny raz ruszamy z akcją "Gorączka złota". Zbieramy monety 1, 2 i 5 groszowe. Zebrane fundusze pomogą zrealizować:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin

- pomoc rzeczową ( artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci

- wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK

Pamiętajmy, że oprócz pozyskiwania środków na kolonie, działalność świetlicową i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin akcja ma także wymiar społeczny bo pomagamy bezinteresownie drugiej osobie. Zasilajmy więc skarbonki wrzucając do nich monety.

Szkolne Koło PCK