Patronaty

 

Strona główna II LO

PATRONATY

     

GALERIA

Patronat Filologii Polskiej

Patronat Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS

Patronat Wydziału Politologii UMCS

Patronat Wydziału Chemia UMCS

Patronat TOPR-u

Patronat Instytutu Fizyki UMCS

Patronat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS nad klasami z rozszerzeniem z geografii

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim - Wydział Nauk Społecznych

KLASY AKADEMICKIE SGH

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SGGW

WAT patronem naukowym II LO