V Debata Politologiczna

16.01.2015r. przedstawiciele Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROSTOP” wzięli udział w V Debacie Politologicznej, zorganizowanej na Wydziale Politologii UMCS. W piątej edycji debat oksfordzkich uczniowie naszej szkoły mieli okazję dyskutować z młodzieżą z liceów z całego województwa lubelskiego. Tegoroczne debaty dotyczyły m.in. roli związków zawodowych, roli Trybunału Konstytucyjnego, terroryzmu międzynarodowego i procesów globalizacyjnych.