Historia Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie rozpoczęło pracę dnia 27 czerwca 1994 r. o godz. 1000, kiedy to 84 absolwentów klas VIII ze szkół podstawowych Lubartowa i okolic przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Tadeusz Trąbka, a funkcję wicedyrektora pełniła pani Janina Zabielska.

Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2004 r. było czteroletnią szkołą ponadpodstawową z klasami o profilach: ogólnym, matematyczno - informatycznym, matematyczno - fizycznym, biologiczno - chemicznym, humanistycznym.
Historycznym dla szkoły dniem był 1 września 1994 r. (godz. 1200), bowiem wtedy po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek dla uczniów trzech klas pierwszych II LO, które rozpoczęło działalność wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lubartowie.

Zajęcia lekcyjne odbywały się w pracowniach i klasopracowniach SP nr 3. Dnia 14 września 1995 r. uczniowie II LO otrzymali do dyspozycji nowocześnie urządzoną pracownię komputerową.

16 lutego 1996 r., na Sesji Rady Miejskiej, radni postanowili nadać Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie imię Piotra Firleja. Uroczystość odbyła się dnia 16 maja 1996 r. i była ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań. Z tej okazji rodzice uczniów ufundowali szkole sztandar, który został przekazany dyrektorowi szkoły i młodzieży.

W związku z wdrożeniem reformy oświaty ZSO nr 1 zakończyło swoją działalność dnia 31 sierpnia 1999 r., natomiast od 1 września 1999 r. rozpoczęło pracę jako samodzielna placówka - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie.

 W wyniku kolejnej reformy edukacji, od dnia 1 września 2002 r. czteroletnie liceum zostało przekształcone w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną.

10 października 2014 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie obchodziło swoje XX-lecie. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, następnie w murach szkoły zgromadzili się gospodarze i ważni goście, w tym władze miasta Lubartów, byli dyrektorzy placówki, dawni nauczyciele i absolwenci, którzy tworzyli historię II LO.
W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubartów, z dniem 1 września 2017 r. II LO zmieniło swoją siedzibę. Szkoła została przeniesiona do kompleksu budynków po Gimnazjum nr 2 przy ul. Lubelskiej 68, dzięki czemu odłączyła się od Szkoły Podstawowej nr 3 i zyskała samodzielność.
Od roku szkolnego 2019/2020 II LO rozpoczął się nabór do czteroletniego liceum dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową i po raz ostatni przyjęło na okres trzech lat uczniów kończących 3-letnie gimnazjum, które zgodnie z Reformą z 2017 r. uległo wygaszaniu.


Funkcję dyrektora i wicedyrektora II LO pełnili kolejno:

DYREKTORZY II LO

1994 – 1996 – mgr Tadeusz Trąbka

1996 – 1999 – mgr Marian Bober

1999 – 2000 – mgr Ryszard Gierach

2000 – 2008 – mgr Krystyna Mazurek

2008 – 2013 – mgr Radosław Borzęcki

2013 – do dziś – mgr Halina Zdunek

WICEDYREKTORZY II LO

1994 – 1999 – mgr Janina Zabielska

1999 – 2000 – mgr Jolanta Prokopowicz

2000 – 2005 – mgr Janina Zabielska

2005 – 2008 – mgr Radosław Borzęcki

2008 – 2013 – mgr Halina Zdunek

2013 – do dziś – mgr Teresa Rojek