Grono pedagogiczne

Dyrekcja
II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja
w Lubartowie

[Rozmiar: 14115 bajtów]

[Rozmiar: 14115 bajtów]

DYREKTOR
mgr Halina Zdunek

zastępca DYREKTORA
mgr Teresa Rojek

Kadra Nauczycielska

Język polski

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Aleksandra Solarz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Agnieszka Opolska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Justyna Ŝwiderska-Niedobit (nauczyciel dyplomowany)
mgr Rafał Wrotkowski (nauczyciel dyplomowany)
mgr Halina Zdunek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Lidia Aftyka (nauczyciel mianowany)
mgr Agnieszka Wasil (nauczyciel dyplomowany)

 

Matematyka

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Ewa Biernacka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Eliza Czerska-Pokraka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Kowalczyk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Elżbieta Warszawska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Radomska (nauczyciel dyplomowany)

 

Język angielski

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Barbara Gałka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Paweł Pasikowski (nauczyciel dyplomowany)
mgr Przemysław Oniszczuk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Dorota Belcarz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Małgorzata Machnikowska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Joanna Małyska (nauczyciel dyplomowany)

Język francuski

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Anna Przybysławska (nauczyciel dyplomowany)

Język niemiecki

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]
mgr Małgorzata Milanowska-Jednous
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Konrad Pcian
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Sylwia Lipiec (nauczyciel dyplomowany)

 

Geografia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Katarzyna Płaszczewska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Izabela Bącławek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Małecki (nauczyciel dyplomowany)

 

Fizyka

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Jolanta Prokopowicz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Radomska (nauczyciel dyplomowany)

 

Historia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Barbara Kukier (nauczyciel dyplomowany)
mgr Teresa Rojek
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Sabat
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Małgorzata Chudzik (nauczyciel kontraktowy)

 

Wiedza o społeczeństwie

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Teresa Rojek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Sabat (nauczyciel dyplomowany)
mgr Rafał Wrotkowski (nauczyciel dyplomowany)

 Chemia


mgr Agnieszka Adamczyk-Siodłowska
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Goluch (nauczyciel kontraktowy)

 

Biologia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Izabela Bącławek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ewa Hajduk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marta Fąk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ewa Mazurek (nauczyciel początkujący)

 

Informatyka

mgr Urszula Żurawska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marek Goleń (nauczyciel dyplomowany)
 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Urszula Żurawska (nauczyciel dyplomowany)

Plastyka

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Cezary Misiurski (nauczyciel dyplomowany)

Wychowanie fizyczne

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Małgorzata Czarniecka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ryszard Gierach (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marcin Świderek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marcin Lato (nauczyciel dyplomowany)
mgr Michał Pacek (nauczyciel kontraktowy)

Edukacja dla bezpieczeństwa

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Agnieszka Siodłowska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Konrad Pcian (nauczyciel dyplomowany)

Wychowanie do życia w rodzinie

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Ewa Hajduk (nauczyciel dyplomowany)

Religia

[Rozmiar: 14115 bajtów]

Ks. mgr Paweł Kościuk (nauczyciel mianowany)
mgr Łukasz Wasyluk
(nauczyciel dyplomowany)

Biblioteka

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Bożena Błonka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Małecki (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ewa Zbiciak (nauczyciel mianowany)

Psycholog szkolny i Pedagog

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Agnieszka Budzyńska (nauczyciel dyplomowany) - pedagog
mgr Anna Kowalska (nauczyciel dyplomowany) - psycholog