Grono pedagogiczne

Dyrekcja
II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja
w Lubartowie

[Rozmiar: 14115 bajtów]

[Rozmiar: 14115 bajtów]

DYREKTOR
mgr Halina Zdunek

zastępca DYREKTORA
mgr Teresa Rojek

Kadra Nauczycielska

Język polski

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Aleksandra Solarz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Agnieszka Opolska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Justyna Ŝwiderska-Niedobit (nauczyciel dyplomowany)
mgr Rafał Wrotkowski (nauczyciel dyplomowany)
mgr Halina Zdunek (nauczyciel dyplomowany)

Matematyka

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Ewa Biernacka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Eliza Czerska-Pokraka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Kowalczyk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Elżbieta Warszawska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Radomska (nauczyciel dyplomowany)

Język angielski

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Barbara Gałka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Paweł Pasikowski (nauczyciel dyplomowany)
mgr Przemysław Oniszczuk (nauczyciel dyplomowany)
mgr Dorota Belcarz-Przybysz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Małgorzata Machnikowska (nauczyciel dyplomowany)

Język francuski

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Anna Przybysławska (nauczyciel dyplomowany)

Język niemiecki

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]
mgr Małgorzata Milanowska-Jednous
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Konrad Pcian
(nauczyciel dyplomowany)

Geografia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Katarzyna Płaszczewska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Izabela Bącławek (nauczyciel dyplomowany)

Fizyka

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Jolanta Prokopowicz (nauczyciel dyplomowany)
mgr Robert Kozak (nauczyciel mianowany)
mgr Katarzyna Radomska (nauczyciel dyplomowany)

Historia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Barbara Kukier (nauczyciel dyplomowany)
mgr Teresa Rojek
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Sabat
(nauczyciel dyplomowany)

Wiedza o społeczeństwie

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Teresa Rojek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Sabat (nauczyciel dyplomowany)
mgr Rafał Wrotkowski (nauczyciel dyplomowany)

Chemia


mgr Agnieszka Adamczyk-Siodłowska
(nauczyciel dyplomowany)
mgr Katarzyna Goluch (nauczyciel kontraktowy)

Biologia

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Izabela Bącławek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ewa Hajduk (nauczyciel dyplomowany)

Informatyka

mgr Urszula Żurawska (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marek Goleń (nauczyciel dyplomowany)
 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Urszula Żurawska (nauczyciel dyplomowany)

Plastyka

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Cezary Misiurski (nauczyciel dyplomowany)

Wychowanie fizyczne

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Małgorzata Czarniecka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ryszard Gierach (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marcin Świderek (nauczyciel dyplomowany)
mgr Marcin Lato (nauczyciel dyplomowany)

Edukacja dla bezpieczeństwa

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Sławomir Zdunek (nauczyciel dyplomowany)

Wychowanie do życia w rodzinie

[Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Ewa Hajduk (nauczyciel dyplomowany)

Religia

[Rozmiar: 14115 bajtów]

Ks. mgr Paweł Kościuk (nauczyciel mianowany)
mgr Łukasz Wasyluk
(nauczyciel dyplomowany)

Biblioteka

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Bożena Błonka (nauczyciel dyplomowany)
mgr Adam Małecki (nauczyciel dyplomowany)
mgr Ewa Zbiciak (nauczyciel mianowany)

Psycholog szkolny i Pedagog

[Rozmiar: 14115 bajtów][Rozmiar: 14115 bajtów]

mgr Agnieszka Budzyńska (nauczyciel dyplomowany) - pedagog
mgr Anna Kowalska (nauczyciel dyplomowany) - psycholog