Dąb Pamięci

 


Plakat
Program uroczystości
Strona główna II LO
List od Kuratora Oświaty

ALBUM
Publikacja lubartow24.pl
Publikacja kanals.pl
Publikacja mmlubartow.pl

KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Dnia 13 kwietnia 2010 roku obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 13 kwietnia 2008 roku Stowarzyszenie Parafiada realizuje Program pod nazwą ″Katyń.. ocalić od zapomnienia″.
Celem Programu ”Katyń… ocalić od zapomnienia” jest posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jeden ”katyński Bohater”. W Programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Po zgłoszeniu - uczestnicy otrzymują certyfikat, poświadczający, że Dąb Pamięci został zasadzony dla uczczenia tego konkretnego bohatera. Zwykle zgłoszenie do Programu staje się impulsem do odszukania przez uczestników, np. uczniów placówki, śladów życia i często bogatej działalności „ich lokalnego Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy.
Również II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie dołączyło do tej ogólnopolskiej akcji i zaplanowało na dzień 12 kwietnia 2013 roku posadzenie pamiątkowego Dębu, by uczcić pamięć o kapitanie Czesławie Dąbrowskim.

STRONA PROJEKTU "KATYŃ...OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"