Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie jest szkołą prowadzoną przez Gminę Miasto Lubartów i obecnie zajmuje kompleks budynków przy ul. Lubelskiej 68. Dyrektorem szkoły jest pani Halina Zdunek, natomiast funkcję wicedyrektora pełni pani Teresa Rojek.

W bieżącym roku szkolnym w 22 oddziałach uczy się 660 uczniów, którzy tworzą jedenaście klas pierwszych, trzy drugie, cztery trzecie i cztery czwarte.

We wrześniu 2022 r. utworzono jedenaście klas pierwszych, do których uczęszczają absolwenci szkół podstawowych.

Klasy pierwsze:

 • klasa A, B: politechniczna; rozszerzenia programowe: matematyka, fizyka
 • klasa C, D: medyczna; rozszerzenia programowe: biologia, chemia
 • klasa E: humanistyczna; rozszerzenia programowe: język polski, historia
 • klasa F: ekonomiczna; rozszerzenia programowe: matematyka, geografia
 • klasa G, H: lingwistyczna; rozszerzenia programowe: język polski, język angielski
 • klasa I: prawnicza; rozszerzenia programowe: język polski, wiedza o społeczeństwie
 • klasa J, K: psychologiczna; rozszerzenia programowe: biologia, wiedza o społeczeństwie

Z uczniami obecnie pracuje 49 nauczycieli, w tym: 42 dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta.
W szkole funkcjonują: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Szkoły. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, współpracuje ze środowiskiem.
Od swojego powstania (1994 r.) placówka jest postrzegana pozytywnie przez społeczność Lubartowa i okolic. Stopniowo wzrasta ilość jej uczniów - od trzech oddziałów klas pierwszych w 1994 r., do siedmiu w roku 2002.
W grudniu 2002 r. Komisja Oświaty Rady Miasta Lubartowa po analizie pracy szkoły wysoko oceniła jej działalność. W roku 2003 Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadziło mierzenie jakości pracy szkoły. Według raportu z 23 maja 2003 r. szkoła została oceniona bardzo dobrze. We wrześniu 2004 r. szkoła była wizytowana przez pracowników MENiS oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. W wyniku kontroli nie zgłoszono zastrzeżeń do jej pracy.

W dniach 07.03.2013 – 18.03.2013 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził badanie dotyczące dwóch obszarów pracy szkoły – Efektów i Zarządzania.
Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez II LO wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009. Szkoła zgodnie z jego treścią może spełnić wymagania na pięciu poziomach: E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania; D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania; C – średni stopień; B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania oraz A – bardzo wysoki stopień.
W wyniku dogłębnej analizy efektów i zarządzania szkołą, zespół ewaluatorów uznał, iż w trzech przypadkach II LO spełnia wymaganie na poziomie wysokim B, a aż w czterech liceum sięgnęło po najwyższy wynik A. Na ten rewelacyjny efekt wizytacji pracowała cała społeczność naszej szkoły.

        W Rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej z 2010 r. II LO jest na najwyższej pozycji ze wszystkich szkół z całego Powiatu Lubartowskiego. Zdawalność Matury 2010 sięgnęła 99,5%, co także jest najlepszą notą w powiecie.
        W Rankingu
Perspektyw II LO trzykrotnie zostało wyróżnione  SREBRNĄ TARCZĄ w 2019, 2020, 2021 oraz pięciokrotnie BRĄZOWĄ TARCZĄ w 2014, 2015, 2016, 2017, 2022.
        W Rankingu
Kuriera Lubelskiego o "Złotą Tarczę" nasze liceum zajmuje od kilku już lat najwyższe miejsca w Powiecie Lubartowskim i plasuje się w pierwszej piętnastce województwa. Ranking ten jest wszechstronny, bada zarówno wyniki matur jak i pracę dla środowiska.
W Ogólnopolskim Rankingu Liceów
PERSPEKTYWY 2019 II LO zdobyło tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2019 oraz zostało jedną z 200 Szkół Olimpijskich 2019. Ponadto nasza szkoła na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowała się na bardzo wysokim 16 miejscu!

II LO posiada tytuły:

Tytuł specjalny „Grand Prix – Lider Innowacji” 2022
„Szkoła Lider Innowacji" 2017, 2018, 2020, 2022
„Nauczyciel - Lider Innowacji" 2022
„Uczeń – Lider Innowacji” 2017, 2018
„Szkoła Olimpijska 2019”
„Bezpieczna Szkoła"
„Aktywna Szkoła"
„Szkoła Łowców Talentów"
„Szkoła Humanitarna"
 

Oferujemy:

 • przyjazne relacje w społeczności szkolnej,

 • bezpieczeństwo - monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,

 • halę sportową, nowoczesny kompleks boisk,

 • szkolna TV,

 • Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego,

 • bibliotekę,

 • pracownię informatyczną, pracownie przedmiotowe, szkolne radio, barek, stołówkę,

 • fachową pomoc pedagoga szkolnego, pielęgniarki oraz psychologa,

 • różne koła zainteresowań, od fizycznego przez muzyczne, po teatralne,

 • możliwość pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza (w roku 2009 zostaliśmy, jako jedna z 6 w Polsce, Szkołą Humanitarną), Klubie Europejskim "EUROSTOP", SKKT "Azymut", kole teatralnym SCENA 44, szkolnej telewizji FLESZ II LO

 • możliwość organizacji zajęć w ramach patronatów wyższych uczelni: SGH, WAT, UMCS, SGGW, UEK w Krakowie, WWSI w Warszawie

 • wymiany zagraniczne, m.in. Ukraina, Francja, Niemcy, Estonia, Litwa w ramach programów europejskich, np. Comenius,

 • od kilku lat dzięki współpracy z organizacją AIESEC w szkole goszczą studenci z innych krajów m.in. Wietnamu, Chin, Kamerunu, Egiptu, Indonezji

 • dzięki prężnie działającym komisjom stypendialnym wielu uczniów objętych jest programami pomocowymi dla uczniów wybitnie zdolnych, wielu uczniów objętych jest także nauczaniem indywidualnym,

 • ciekawe tradycje i miłe zwyczaje, m.in.: szczęśliwy numerek, koncerty, kawiarnia poetów, obóz integracyjny dla klas pierwszych,

 • wyjazd do Teatru Narodowego dla klas drugich,

 • dogodną lokalizację umożliwiającą szybki dojazd do szkoły;

 • zdawalność matury na poziomie najlepszych szkół województwa;

 • Nasi absolwenci studiują na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju i za granicą m. in.: SGH, SGGW, UMCS, KUL, UW, UJ,PWST Łódź, PW, PL, UM, THE ROBERT GORDON UNIVERSITY (Szkocja);

 • lekcje w godzinach 8.00-15.00.

Matura: 2022 - 97,2%, 2021 - 94,50%, 2020 - 95,80%, 2019 - 100%, 2018 - 97%, 2017 - 97%, 2016 - 97%, 2015 - 97%, 2014 - 96,81%, 2013 - 100%, 2012 - 100%, 2011 - 99,4%, 2010 - 99,5%, 2009 - 98%, 2008 - 99,5%

Przykłady osiągnięć z ostatnich lat:

 • Laureaci etapów centralnych olimpiad z matematyki, fizyki, informatyki, j. łacińskiego, lingwistyki matematycznej, biologii i wiedzy o rodzinie, o Diamentowy Indeks AGH z fizyki i matematyki oraz Indeks SGGW na Wydział Ekonomiczny

 • Finaliści etapów centralnych olimpiad: z chemii, historii, j. polskiego, ekologii, o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

 • Laureaci etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,

 • Laureaci etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu "Wiedza biletem do Brukseli",

 • Laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów językowych, m.in. Festiwali Szekspirowskich oraz "Deutsch macht SpaB",

 • Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży,

 • Pierwsze miejsce w województwie w konkursach „Alfik” matematyczny, "Matematyka bez granic" czy Matmix,

 • Najwyższe miejsca w województwie w Tenisie Stołowym chłopców indywidualnie i zespołowo,

 • Puchar Europy w Taekwon-do

 Zapraszamy do II LO!