Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
proponuje w roku szkolnym 2022/2023 naukę
w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
 

 

KLASA

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

Nauczany język
w klasie

Rozszerzenia
w klasie

Przedmioty
obowiązkowe

Przedmiot
do wyboru

A

POLITECHNICZNA

j. polski,
matematyka,
fizyka

j. angielski, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
fizyka

Patronat

patronat Instytutu Fizyki UMCS, WAT i SGH (klasa akademicka)

B

MEDYCZNA

j. polski,
matematyka,
biologia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka, chemia

angielski
francuski

biologia
chemia

Patronat

patronat Instytutu Chemii UMCS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

C

HUMANISTYCZNA

j. polski
historia
matematyka

historia, fizyka, chemia, biologia, WOS, informatyka, geografia

angielski
niemiecki

j.polski historia

 

Patronat

patronat Instytutu Filologii Polskiej

D

EKONOMICZNA

j. polski,
matematyka,
geografia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
geografia

Patronat

patronat SGGW w Warszawie (Akademia Przedsiębiorczości) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u

E

LINGWISTYCZNA

j. polski,
matematyka,
j. angielski

j. angielski, WOS, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

język polski język angielski

Patronat

patronat Instytutu Historii UMCS

F

PRAWNICZA

j. polski,
matematyka, WOS

j. angielski, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, historia 

angielski niemiecki

język polski WOS

Patronat

patronat Instytutu POLITOLOGII UMCS

G

PSYCHOLOGICZNA

j. polski
matematyka WOS

j. angielski, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, historia  

angielski
niemiecki

biologia
WOS

Patronat

patronat UMCS Lublin

Wybierz klasę, w której poszerzysz swoje zainteresowania !!!