Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
proponuje w roku szkolnym 2021/2022 naukę
w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
 

 

KLASA

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

Nauczany język
w klasie

Rozszerzenia
w klasie

Przedmioty
obowiązkowe

Przedmiot
do wyboru

A

MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

j. polski,
matematyka,
fizyka

j. angielski, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
fizyka

Patronat

patronat Instytutu Fizyki UMCS WAT i SGH (klasa akademicka)

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

j. polski,
matematyka,
biologia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka, chemia

angielski
francuski

biologia
chemia

Patronat

patronat Instytutu Chemii UMCS

C

LINGWISTYCZNO-PRAWNA

j. polski
j. angielski
matematyka

historia, fizyka, chemia, biologia, WOS, informatyka, geografia

angielski
niemiecki

j.polski
historia
j. angielski

Patronat

patronat Instytutu Filologii Polskiej, Politologii oraz Historii UMCS

D

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

j. polski,
matematyka,
geografia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
geografia

Patronat

patronat SGGW w Warszawie (Akademia Przedsiębiorczości) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u