Licealiści z Dwójki poznali zasady bezpiecznej wyprawy w wysokie góry

Licealiści z Dwójki poznali zasady bezpiecznej wyprawy w wysokie góry_11

1 grudnia 2021 roku w II LO w Lubartowie odbyło się 14 spotkanie z cyklu „Góry to fascynujące laboratorium”, które zorganizowali: pani Katarzyna Płaszczewska oraz pan Łukasz Wasyluk, opiekunowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut”. W konferencji, która została przeprowadzona na platformie Teams, uczestniczyli uczniowie klas 2a, 2c, 2d oraz 3j, a honorowym gościem spotkania był alpinista, pasjonat gór i wspinaczki, zdobywca Korony Gór Polski oraz takich szczytów jak: Mont Blanc, Gran Paradiso, Kazbek czy Elbrus - pan Bartłomiej Bednarczyk.

Pan Bednarczyk podzielił się z członkami Azymutu swoją wiedzą i doświadczeniem, które nabył podczas szkoleń Polskiego Związku Alpinizmu oraz samodzielnego organizowania górskich wypraw. Głównym tematem spotkania była letnia turystyka górska w Tatrach. Nasz gość przypomniał podstawowe informacje o Tatrach, ich położeniu, podziale oraz wymienił najwyższe szczyty po stronie polskiej i słowackiej. Uczestnicy prelekcji usłyszeli o najtrudniejszym polskim szlaku, jakim jest Orla Perć, na którym od czasu jego otwarcia w 1906 roku zginęło aż 140 osób, głównie z powodu braku świadomości o poziomie jego trudności. Członkowie SKKT „Azymut” dowiedzieli się też, co powinien zawierać ekwipunek turysty oraz jakie zagrożenia mogą na nas czekać podczas pieszych wędrówek po górach. Następnie prowadzący przedstawił mapy, przewodniki i książki, które warto przeczytać przed wyjazdem w Tatry. Pan Bednarczyk wspomniał również o ważnej kwestii, jaką jest pogoda w górach, która jest zmienna i nieprzewidywalna, oraz wymienił kilka aplikacji i portali, z których warto skorzystać planując górską wycieczkę. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli usłyszeć o jednym z największych wypadków w Tatrach Polskich, który miał miejsce 22 sierpnia 2019 roku na Giewoncie.
Podczas konferencji pan Bartłomiej Bednarczyk przede wszystkim podzielił się z młodymi entuzjastami gór nabytą podczas wypraw wiedzą oraz zachęcił wszystkich do górskich wędrówek. Spotkanie zakończyło się wielkimi brawami, którymi młodzież wyraziła swoją wdzięczność i podziw dla tego doświadczonego alpinisty.
Przekonaliśmy się, że góry to magiczne miejsce, które pozwala zmierzyć się ze swoimi słabościami, ale i pomaga odpocząć, ułożyć myśli i oderwać się na chwilę od codziennych spraw.

Zuzanna Tomasiak kl. II d

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.