Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu_1
Galeria

W środę  25.11.2021 na pływalni miejskiej MOSiR odbyły się Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w pływaniu. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 3. Nasi pływacy pod opieką pana Marcina Świderka godnie reprezentowali naszą szkołę zarówno w sztafetach, jak i poszczególnych stylach pływackich, zajmując miejsca na podium.

W rywalizacji sztafet, zarówno  dziewczęta jak i chłopcy zajęli II miejsce, natomiast w pływaniu indywidualnym klasyfikacja wyglądała następująco:

Styl klasyczny dziewcząt:

I Miejsce - Iga Goleń z klasy 1a

III Miejsce - Małgorzata Urban z klasy 1a

Styl klasyczny chłopców:

I miejsce - Hubert Kowalski z klasy 2a

Styl dowolny dziewcząt:

II miejsce - Zuzanna Matyjaszczyk z klasy 1c

III miejsce - Oliwia Urbaś klasa 1d

Styl dowolny chłopców:

II miejsce - Piotr Barszczyk klasa 2a

Styl grzbietowy dziewcząt:

III miejsce - Weronika Bujakowska z klasy 1b

W sztafecie dziewcząt udział wzięły: Oliwia Urbaś kl. 1d, Iga Goleń kl. 1a, Małgorzata Urban kl.1a, Aleksandra Krupa kl.1c, Zuzanna Matyjaszczyk kl. 1c, Alicja Tomaszewska kl. 3j

W sztafecie chłopców udział wzięli: Piotr Barszczyk kl. 2a, Hubert Kowalski kl. 2a, Kajetan Grzeszczak kl. 2a, Piotr Wardak kl. 1a, Olaf Oniszczuk kl. 1a, Michał Szypulski kl. 3c

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a pływakom, którzy awansowali dalej, życzymy powodzenia na Mistrzostwach Rejonu w Puławach.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.