NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021_2

21 listopada z okazji imienin Lubartowa, w Lubartowskim Ośrodku Kultury zorganizowana została uroczystość podczas której Burmistrz Miasta Lubartów - pan Krzysztof Paśnik wręczył nagrody dla zasłużonych osób w dziedzinie działalności społecznej i kulturalnej, promocji miasta, pracy z dziećmi i młodzieżą, w działalności sportowej i kulturalnej.

Miło nam poinformować, iż pani Katarzyna Płaszczewska - nauczyciel geografii w II LO, otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów w kategorii praca z dziećmi i młodzieżą.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również absolwenci naszej szkoły: Aleks Aftyka (działalność sportowa), Anna Lipska (działalność sportowa), Adrian Borzęcki  (nagroda dla studentów szkół wyższych), zaś nagrodę dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie (działalność kulturalna) odebrała Monika Stężycka-Sykut.

Pani Katarzyna uczy geografii w II LO im. P. Firleja. Od 2010 r. prowadzi Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Azymut” (organizuje marsze na orientację, spotkania ze znanymi himalaistami, wyjazdy w góry, wyjazdy zagraniczne). „Azymut” w 2012 r. uznany został za Najlepszy Klub Krajoznawczo-Turystyczny w Polsce w kat. szkół średnich. W latach 2012–2019 organizowała z młodzieżą szkolną wyprawy: na Syberię, do Gruzji, Armenii, Czarnogóry, Czech, Ukrainy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Słowacji, Węgier, Austrii. Opiekunka w międzynarodowej wymianie miast Lubartów i Sławuta na Ukrainie. Organizuje i bierze udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Pomóż koledze ze szkolnej ławki”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Gratulujemy!!!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.