Narodowe Święto Niepodległości w II LO

Narodowe Święto Niepodległości w II LO_21

W czwartek 11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę, po stu dwudziestu trzech latach niewoli, niepodległości. Świętowanie tej najważniejszej dla naszego narodu rocznicy ma charakter wyjątkowy, dlatego jak co roku społeczność szkolna II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie bierze udział w wielu inicjatywach związanych z uroczystością 11 Listopada.

W środę 10 listopada uczniowie klasy III i wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości na cmentarzu parafialnym. Trzecioklasiści przy asyście Władz Miasta oraz Dyrekcji Szkoły złożyli wieniec oraz zapalili znicze na grobie rodziny Lalków, czyli symbolicznym miejscu pochówku zamordowanego w Katyniu kpt. Wacława Lalki. Jego postać jest nam bliska, gdyż urodził się w Lubartowie i był uczniem humanistycznego Gimnazjum Jana Kurtza, które mieściło się w budynku naszego liceum przy ulicy Lubelskiej. Wacław Lalka został zamordowany strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim w kwietniu 1940 roku. Uczniowie klasy IIb z p. Haliną Zdunek i Barbarą Kukier złożyli kwiaty oraz zapalili znicze również pod Dębem Pamięci, który został zasadzony dla upamiętnienia W. Lalki przed budynkiem II LO.

W środę, punktualnie o godz. 11.11 w salach lekcyjnych rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Klasowe śpiewanie hymnu państwowego odbyło się w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

W rocznicę 11 Listopada społeczność szkolna II LO pamięta przede wszystkim o tych, którzy odeszli walcząc o wolność i niepodległość. Delegacja uczniów i nauczycieli udała się z kwiatami i zniczami na teren dworca PKP w Lubartowie, aby oddać hołd 27 Wołyńskiej Dywizji AK przy przypominającej jej działania tablicy pamiątkowej oraz pod krzyżem upamiętniającym żołnierzy walczących podczas I wojny światowej.

Od 5. listopada uczniowie II LO mogą również zapoznać się z wystawą Drogi Polaków do niepodległości, która została przygotowana na łączniku szkoły z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę upragnionej wolności.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.