Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta"

Dyplomy uczniów_2 Dyplomy uczniów_1
Miło nam poinformować, że Weronika Goździcka z kl. II G została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie "Geo-Planeta" za bardzo dobry wynik. Dyplomy wyróżnienia otrzymała również Diana Kępa z kl. III C
Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii i przyrody oraz pogłębianie świadomości o miejscu i znaczeniu Polski na świecie zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i terytorialnym.
Konkurs został przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opiekunem młodzieży jest pani Katarzyna Płaszczewska.