Maturzyści z II LO wzięli udział w XXXVII Pielgrzymce Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2021_12

16 października 2021 roku uczniowie klas maturalnych z II LO udali się do Częstochowy, by zgodnie z tradycją prosić przede wszystkim o zdaną maturę i dostanie się na studia, a także o pomoc w wyborze drogi życiowej oraz o zdrowie dla siebie i najbliższych.

Wspólna modlitwa pielgrzymów rozpoczęła się w południe Drogą Krzyżową na błoniach jasnogórskich. Duchowny w rozważaniach zwracał uwagę na wiele trosk i problemów współczesnej młodzieży, a także na wiele zagrożeń, jakie stawia przed nią współczesny świat. Odpowiedzią na duchowe rozterki młodych powinno być poszukiwanie Boga i Jego obecności.

Myśli te rozwinął podczas uroczystej Mszy Świętej ks. bp Adam Baba. Kapłan zwracał uwagę na wielkość i wyjątkowości każdego młodego człowieka i przekonywał, że każdy człowiek wkraczający w dorosłość obdarzony jest wzniosłymi ideałami oraz posiada ambicje i marzenia. Te piękne porywy serca powinny powinny być drogowskazem w lęku przed jutrem, prowadzić przez wszelkie wątpliwości o spełnienie życiowych planów. Ks. bp zapewniał, że jedyną receptą na spokój jutra jest zawierzenie swojego życia Bogu -  i to właśnie zrobiła młodzież na koniec Mszy Świętej, powierzając siebie, swoje plany i całe życie Bogu oraz Matce Boskiej.
Uczniowie wrócili do domu napełnieni dobrą energią i nadzieją, że modlitwa połączona z ciężką pracą przyniesie sukcesy podczas majowych egzaminów dojrzałości.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.