"Wolni od używek" - warsztaty profilaktyczne w II LO

Spotkanie profilaktyczne_11

Podejmowanie decyzji związane jest z procesem wyboru odpowiedniego kursu działania. Często wymaga to dokonania wyboru „najlepszej” opcji z wielu możliwych rozwiązań.

Życie bez nałogów jest szczęśliwe i wolne od ograniczeń jakie narzucają nam palenie, picie alkoholu, czy branie narkotyków. Wielu młodych ludzi myśli, że potrzebuje dodatkowego „paliwa” i ekstremalnych doświadczeń aby poczuć prawdziwą wolność. 

Wolność to możliwość wyboru, z którego często nie korzystamy naśladując bezmyślnie zachowanie kolegów, czy koleżanek Picie alkoholu, branie narkotyków, czy dopalaczy prowadzi do katastrofy. Konsekwencje zdrowotne, wyniszczenie organizmu to jednak nie wszystkie następstwa uzależnienia.

Aby przeciwdziałać uzależnieniom od różnych używek w  II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się w klasach pierwszych i drugich warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pana Marka Wąsika z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.

Młodzież w czasie spotkania doszła do wniosku, że palenie papierosów, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków zabierają wolność. To używki przejmują kontrolę nad naszym życiem i nie pozwalają cieszyć się tym, co naprawdę ważne, czyli rodziną, uśmiechem najbliższych... Życie bez nałogów jest szczęśliwe i wolne od ograniczeń. Możemy sami wybierać co dla nas jest lepsze. Myślimy racjonalnie, mamy czysty umysł, który jest piękny. Wciągając się w różnego rodzaju nałogi ograniczamy siebie i swoje możliwości. Zamiast walczyć z problemami wolimy ich nie dostrzegać lub po prostu się im poddać.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.