II LO dla schroniska w Nowodworze

II LO dla schroniska w Nowodworze_20

W dniu 4 października – czyli Światowym Dniu Zwierząt w naszej szkole rozpoczęła się kampania „II LO dla Schroniska w Nowodworze” w ramach projektu „ Młodzieżowe grupy aktywności lokalnej” z Fundacją Tysiąca Kroków.

Uczniowie klas 1B i 1C biorący udział w projekcie spotkali się z wolontariuszką ze schroniska i dowiedzieli się wielu cennych informacji na temat działalności schroniska i wolontariatu wspierającego jego działalność ( https://www.facebook.com/SchroniskoNowodwor), procedur adopcyjnych i możliwości zapewnienia tymczasowego domu dla psów.

W ramach kampanii nasi ochotnicy zaprojektowali baner i ulotki aby rozpropagować akcję wśród uczniów, przygotowali wystawę ze zdjęciami i opisami piesków do adopcji, biorą udział w wyprowadzaniu na spacery psów ze schroniska oraz do końca tygodnia prowadzą w szkole zbiórkę pieniędzy na potrzeby schroniska. Nasza "lotna brygada" wybrała się również na zbiórkę pieniędzy na ulicach miasta. Hojność niektórych darczyńców przewyższyła nasze oczekiwania ;-)

W ramach kampanii zostanie wkrótce ogłoszony konkurs „Pies - mój nowy członek rodziny” – z opisem i waszymi zdjęciami z psem, który został przygarnięty lub adoptowany ze schroniska. Konkurs ma na celu zachęcenie innych do przygarniania i adoptowania piesków. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Nagrody czekają !

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.