Uczniowie II LO na szlakach Roztocza

Uczniowie II LO na szlakach Roztocza_9

Początek września zawsze kojarzy się z końcem wakacji, pierwszym szkolnym dzwonkiem i powrotem do nauki. By wykorzystać piękną, zachęcającą do podróży wrześniową pogodę, w dniach 15-17 września br. uczniowie II LO z klas II b oraz III h wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Krasnobrodu. Kilkudniowy wyjazd na Roztocze Środkowe był dla licealistów zarówno okazją do poznania uroków Krasnobrodu, jak wspólnego spędzenia czasu i zintegrowania się z kolegami po trudnym czasie zdalnej nauki w ubiegłym roku szkolnym.

Program wycieczki zakładał zwiedzenie miejsc, które pozwoliły uczniom bliżej poznać ten malowniczy zakątek na mapie Lubelszczyzny. Młodzież zwiedziła Sanktuarium Maryjne, Kapliczkę na Wodzie, Ptaszarnię oraz Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. W trakcie wędrówki przez rezerwat przyrody najwytrwalsi dotarli do kaplicy św. Rocha, inni wybrali się na spacer do wieży widokowej i kamieniołomu, a dla wszystkich idealnym miejscem do wypoczynku okazała się piaszczysta plaża nad Zalewem. Atrakcji nie zabrakło również wieczorem, kiedy to młodzież zorganizowała taneczno-muzyczną imprezę, którą otworzyło wspólne zatańczenie popularnej „belgijki”.

Kilkudniowy pobyt młodzieży w Krasnobrodzie z pewnością pozostawił piękne wspomnienia. Wspólne spacery, piesze wędrówki szlakami Roztocza oraz gry i zabawy pozwoliły uczniom  jeszcze lepiej poznać siebie nawzajem i po prostu wspólnie spędzić czas po tak trudnym doświadczeniu ubiegłorocznej izolacji. A w planach – już kolejne podróże, tym razem dalsze.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.