Zagłosuj na II LO i wybierz projekt nr 4!

Zagłosuj na II LO i wybierz projekt nr 4!

W dniach 26-27 września 2021 r. będzie można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. W tym roku również II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie zgłosiło projekt na zakup i montaż szkolnej sceny teatralnej.

Zachęcamy do głosowania na projekt II LO!

Projekt nr 4.

Scena to najważniejsze miejsce każdego przedsięwzięcia artystycznego. To od niej, a właściwie od technologii scenicznej, zależy powodzenie występów. Trudno sobie wyobrazić koncert bez dobrego nagłośnienia lub przedstawienie teatralne bez dobrze zaaranżowanych elementów dekoracyjnych. Projektowanie scen to zadanie, które musi uwzględniać nie tylko założenia występów, ale także możliwości techniczne budynku. Uniwersalna scena to kompletny, łatwy w użyciu i świetnie prezentujący się podest sceniczny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem teatralnym i mechanizmami kurtynowymi. Kompletna scena teatralna - idealne rozwiązanie na każdą uroczystość. Idealnym rozwiązaniem dla II LO jest uniwersalna mobilna scena teatralna.

Opis projektu

UNIWERSALNA MOBILNA SCENA TEATRALNA IDEALNA NA: AKADEMIE, KONCERTY, PRZEDSTAWIENIA, ROCZNICE, KONKURSY, ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ WYKONYWANY JEDYNIE PRZEZ DWIE OSOBY. Kompletna scena składa się z: aluminiowych podestów scenicznych, nóg, barierek, schodów, zestawu łączników, konstrukcji aluminiowej tworzącej tzw. pudło sceny z teleskopowym systemem windowania, mechanizmu kurtyny głównej z mechanizmem otwierania i zamykania, zestawu kotar: kurtyny, horyzontu, kulis, lambrekinu sceny.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.