Pierwszoklasiści z II LO integrowali się w Krasnobrodzie

 • Drukuj
Obóz integracyjny klas I_36
Galeria

Zgodnie z wieloletnią tradycją II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie uczniowie klas pierwszych udali się wraz ze swoimi wychowawcami na obóz integracyjny. Tym razem najmłodsi członkowie naszej szkolnej społeczności gościli w dniach 6-7 września w Ośrodku Natura w Krasnobrodzie, gdzie mieli niezwykłą okazję do integracji nie tylko w obrębie nowej klasy, ale także szanse nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych klas oraz poznania swoich nauczycieli.

Dzięki konkurencjom przygotowanym przez nauczycieli: panią Justynę Świderską - Niedobit i pana Konrada Pciana - oraz przy muzyce, którą zajmował się pan Marcin Świderek, młodzież bawiła się, śmiała i nawiązywała nowe znajomości. W części pierwszej programu integracji pierwszoklasiści lepiej poznawali się w obrębie swojej nowej klasy. Uczniowie przygotowywali m. in. hasło rozpoznawcze klasy, rysowali jej logo, tworzyli portrety nauczycieli. Później byli żywym “lustrem” swoich wychowawców, tańczyli, wybierali króla obozu i wreszcie - w finale zabawy - podziwiali oryginalną wersję “Tańca z Gwiazdami” w wykonaniu swoich kolegów. Konkurencje i zdrowa rywalizacja sprawiły, że na twarzach większości młodzieży zagościł uśmiech. Po krótkiej chwili wytchnienia uczniowie, pod opieką wychowawców, wybrali się na spacer po Krasnobrodzie. Oczywiście przechadzce towarzyszyło wiele rozmów i dużo śmiechu. Wieczorem na uczniów czekała kolejna atrakcja - ognisko. I tak w cieple bijącym od ognia, przy akompaniamencie kultowych utworów rozmawiali, licealiści tańczyli i po prostu świetnie bawili się aż do późnych godzin wieczornych. Rano młodzież wraz z członkami grona pedagogicznego udała się do Zamościa. Tam uczniowie mieli okazję poznać historię miasta nazywanego „perłą renesansu” i udać się na spacer jego pięknymi, zabytkowymi uliczkami.

Myślę, że integracyjny wyjazd tuż u progu nauki w nowej szkole z pewnością na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Czas spędzony w Krasnobrodzie sprawił, że zawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości, a wspólna integracja z pewnością przełoży się pozytywnie na współpracę uczniów w klasie i relacje z nauczycielami. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy kontynuować tę piękną szkolną tradycję obozu integracyjnego.

Marysia Stelmach, klasa I c

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.