Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022_4

1 września o godzinie 9.30 w II LO w Lubartowie wybrzmiał pierwszy po wakacjach lekcyjny dzwonek. Szkolna społeczność oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Lubartów, pan Krzysztof  Paśnik, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Urszula Skrzypiec oraz zastępca, pan Robert Komorowski zebrali się w murach II LO, aby uroczyście rozpocząć nowy rok nauki. 

Pani dyrektor Halina Zdunek powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Wszyscy przemawiający życzyli uczniom, jak i nauczycielom, wytrwałości i sukcesów w realizacji planów, a tegorocznym maturzystom – którzy w maju przystąpią do egzaminów maturalnych – spokoju, mądrych wyborów i wysokich wyników z egzaminów.

Po wysłuchaniu krótkich przemówień nadszedł czas na jeden z ważniejszych punktów uroczystej inauguracji roku szkolnego - uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym sposobem oficjalnie dołączyli do grona społeczności II LO.

W trakcie uroczystości społeczność II LO wspominała niezwykle ważny moment w historii Polski, jakim była obrona granic naszej ojczyzny we wrześniu 1939 r. W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali swoje życie w walce za wolność ojczyzny.

Po części oficjalnej uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami, którzy omówili kwestie organizacyjne związane z nauką w nowym roku szkolnym.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.