Uczniowie II LO zakończyli rok szkolny

Zakończenie roku szkolnego w II LO - klasy I_6
 

W piątek 25. czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, podobnie jak w innych szkołach naszego kraju, zabrzmiał ostatni przed wakacjami dzwonek. 

Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze względu na to, że większość czasu młodzież i nauczyciele spędzili realizując zajęcia w trybie online. Tym bardziej cieszy fakt, że ostatni miesiąc uczniowie mogli już spędzić razem w murach szkoły i pożegnali szkołę przed wakacjami, spotykając się ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im upragnione świadectwa promujące do klas programowo wyższych.

Choć wakacje to czas, na który czekają wszyscy uczniowie, to koniec roku szkolnego jest również dobrą okazją do podsumowań. Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy wszyscy uczniowie uzyskali promocję, a wielu osiągnęło bardzo wysokie wyniki w nauce. Warto wspomnieć, że aż 65. uczniów klas pierwszych i drugich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W klasach pierwszych najwyższą średnią uzyskała klasa Ib (4,17), w klasach drugich po SP klasa IIg (4,31), a w klasach pogimnazjalnych klasa IId (4,42). Najlepszym uczniem okazał się Krzysztof Domiński z klasy Ia ze średnią 5,80.

II LO znane jest również z wielkiej aktywności uczniów, którzy wielokrotnie reprezentują szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach czy turniejach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Największe osiągnięcia w mijającym roku szkolnym uzyskali: Magdalena Świrska z klasy IIc (finalistka Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021", laureatka XXX edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny", zdobywczyni nagrody w XXIX edycji Konkursu Literackiego im. L. S. Licińskiego) oraz Jakub Ścierzyński z klasy IIg (laureat XXX edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny", finalista Konkursu Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW, zdobywca pierwszego miejsca drużynowo w II etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021"). Warto też wspomnieć, że Jakub Guz i Jakub Dziewulski z klasy IIg zostali laureatami Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW, zdobywając tym samym indeks tej uczelni.

Docenieni zostali także uczniowie, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej i uzyskali 100% frekwencję oraz ci, którzy wykazali się aktywną pracą na rzecz szkoły i środowiska miejskiego. Działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza "Anioły z II LO" i Szkolnym Klubie Krajoznawczo - Turystycznym "Azymut", szkolnym zespole muzycznym, szkolnej grupie teatralnej SCENA44. Nie zabrakło także nagród dla uczniów wykazujących się zdolnościami sportowymi.

Wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!! 

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.