W poszukiwaniu straconego czasu... - wycieczka uczniów II LO do Krasnobrodu

Wycieczka uczniów II LO do Krasnobrodu_19
W dniach 14-16 czerwca br. uczniowie klas Ia, Id oraz IIa wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Krasnobrodu, której głównym założeniem była integracja młodzieży po trudnym okresie zdalnego nauczania. Kilkudniowy wyjazd na Roztocze Środkowe był dla licealistów okazją do wspólnego spędzenia czasu i bliższego poznania się. Zwyczajne bycie razem okazało się największą atrakcją całej wyprawy.
Program wycieczki zakładał oczywiście zwiedzenie miejsc, które pozwoliły uczniom bliżej poznać ten malowniczy zakątek na mapie Lubelszczyzny. Młodzież zwiedziła Szumy nad Tanwią, Sanktuarium Maryjne, Kapliczkę na Wodzie, Muzeum Fauny i Flory Roztocza, Ptaszarnię oraz Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. W trakcie wędrówki przez rezerwat przyrody najwytrwalsi dotarli do kaplicy św. Rocha, inni wybrali się na spacer do wieży widokowej i kamieniołomu, a dla kolejnej grupy idealnym miejscem do wypoczynku okazała się piaszczysta plaża nad Zalewem.  Atrakcji nie zabrakło również wieczorem, kiedy to zostało zorganizowane tradycyjne ognisko, któremu towarzyszyły wspólny śpiew i taniec.
W drodze powrotnej do Lubartowa znalazł się jeszcze czas na odwiedzenie Zamościa i wspólny spacer po Starym Mieście z przerwą na tradycyjne lody, gdyż wszyscy odczuli już początek gorącego lata.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.