Na Bobrówkę z II i

Na Bobrówkę z II i_1

Słońce, tajemniczy las, odgłosy zwierząt i brak tłumu skłoniły klasę II i, aby 10 czerwca poznać uroki ścieżki przyrodniczej „Bobrówka”. Uczniowie wybrali się to tego pięknego miejsca w leśnictwie Jedlanka pod opieką wychowawczyni Agnieszki Opolskiej oraz Małgorzaty Machnikowskiej.

Już jadąc z Ostrowa Lubelskiego historycznym Traktem Królewskim, uczniowie poczuli niezwykłą aurę okolic Bobrówki. Dawniej droga ta łączyła Kraków z Wilnem i wielokrotnie podróżował nią król Władysław Jagiełło. Na początku trasy przyrodniczej młodzież zaskoczyły spokój, intensywna zieleń i specyficzna tajemniczość. Uczniowie z ciekawością przemierzali ścieżkę, okalającą odtworzony w 2011 roku staw Gościniec, łączącą miejsca po nieistniejących już młynach wodnych Kozera i Gościniec. Klasa II i podziwiała meandry dzikiej rzeki Bobrówka i chłonęła piękno natury, której nikt nie przeszkadzał.

Ku zdziwieniu wszystkich, tego słonecznego przedpołudnia uczniowie z II LO byli jedynymi chętnymi na regenerację sił nad urokliwym stawem Gościnieckim. Młodzież wykorzystała tę sytuację, by integrować się po trudnym czasie nauki zdalnej. Był czas na klasowy piknik, opalanie, rozmowy, wsłuchiwanie się w odgłosy natury.

W drodze powrotnej nie zabrakło oczywiście lodów w Ostrowie Lubelskim i z przypływem nowej energii uczniowie wrócili do Lubartowa.

Klasa II i zaprasza na „Bobrówkę”! To miejsce naprawdę może zachwycić swoim spokojem i oryginalnym pięknem.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.