Lekcja historii w praktyce

Uczniowie II LO z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku_7

8 czerwca br., po długim czasie nauczania zdalnego, uczniowie klas IIj i IIg z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wybrali się na wycieczkę do Lublina zorganizowaną przez wychowawców, panie Barbarę Kukier i Elżbietę Warszawską. Młodzież mogła wreszcie wspólnie spędzić czas zwiedzając Stare Miasto oraz uczestnicząc w lekcji trudnej historii na lubelskim Majdanku.

Spacerując po Starym Mieście uczniowie przede wszystkim podziwiali zabytki i urokliwe zakątki stolicy województwa. Największą atrakcją lubelskiej Starówki był dla młodzieży portal, który łączy dwa miasta oddalone od siebie setki kilometrów. Dzięki tej instalacji uczniowie mogli zobaczyć, co aktualnie dzieje się w Wilnie, a Litwini mieli możliwość obserwowania naszego miasta.

Drugim etapem wycieczki było zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczniowie, oprowadzani przez przewodników, poznawali dzieje miejsca, które podczas II wojny światowej było więzieniem dla 150 tysięcy ludzi. Nikt nie zapomni emocji związanych ze zwiedzaniem takich pamiątek po więźniach, jak zdjęcia, pasiaki, naczynia, przybory toaletowe, niezliczone ilości butów czy włosów. Ogromne wrażenie wywarły baraki, komory gazowe oraz krematorium.
Historia osób przebywających w tym obozie oraz widok pomników upamiętniających ofiary tego miejsca na zawsze zapadły w pamięci młodzieży.
Ta lekcja historii była trudna, ale jednocześnie jedyna i niepowtarzalna. Dla wielu z nas stanie się inspiracją do odkrywania śladów tych tragicznych wydarzeń w historii naszych rodzin.

Magdalena Różyk kl. II j

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.