Uczniowie II LO odkrywali tajniki życia misjonarza w Afryce

Choć rok szkolny dobiega końca, to młodzi entuzjaści dalekich podróży nie ustają w poznawaniu kultury i codziennego życia mieszkańców dalekich krajów. Ostatnio członkowie SKKT „Azymut” mieli  okazję uczestniczyć w spotkaniu online poprowadzonym przez o. Bogusława Żero - misjonarza z Afryki.

O. Bogusław, choć obecnie przebywa w Polsce, to wiele lat spędził w Ugandzie i Burundii prowadząc misje. O doświadczeniu pracy w tych dwóch krajach misjonarz, który sam siebie nazywa „dobroczynnym żebrakiem”, opowiadał uczniom klasy Id. Dużym zaskoczeniem dla młodzieży było to, że ojciec Żero utrzymuje się z tego, co otrzyma od innych. Taka życiowa postawa wynika z założenia, że do szczęścia więcej mu nie potrzeba, a sam misjonarz tym, co posiada, dzieli się z innymi potrzebującymi. A ma się z kim dzielić. Jego wielką parafię zamieszkują trzy plemiona: Hutu, Twa i Tutsi. Każde z nich posiada odrębną kulturę i język, inne zwyczaje oraz sposób organizacji życia, a jedynym elementem łączącym te plemiona jest hodowla zwierząt i rolnictwo. Aby lepiej rozumieć swoich podopiecznych o. Bogusław nauczył się posługiwać aż siedmioma językami i na pytanie uczestników wykładu, czy po powrocie do Afryki chciałby rozpocząć pracę w innym, nieznanym mu jeszcze kraju, odpowiedział, że: „wolałby nie, ponieważ już mu nauki wystarczy”. Za tą dowcipną odpowiedzią kryje się jeszcze sentyment, więź, jaka połączyła misjonarza z tymi miejscami i ludźmi je zamieszkującymi.

Spotkanie z o. Bogusławem Żyro z pewnością nie było ostatnim. W przyszłym roku szkolnym opiekunowie SKKT „Azymut” planują zaprosić misjonarza do II LO na warsztaty, podczas których młodzież wysłucha kolejnych opowieści o trudach, wyzwaniach i niezwykłych doświadczeniach, jakie niosą codzienne życie i praca na afrykańskim lądzie.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.