IC w Warszawie

IC w Warszawie_2
Po okresie izolacji, nauczania w trybie online, dzieci wreszcie wróciły do szkół, rozpoczynając ostatnią prostą przed zakończeniem roku szkolnego i próbując odzyskiwać stracony czas w kształtowaniu uczniowskich relacji. Dobrym na to sposobem są szkolne wycieczki. Korzystając z pięknej pogody oraz w związku z przypadającym w minionym tygodniu Dniem Dziecka klasa IC z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie pojechała na wycieczkę do Warszawy.
 
O 8:00 wszyscy zebrali się pod Tesco i podekscytowani czekali na przyjazd autokaru. Opiekunami wycieczki byli Rafał Wrotkowski i Adam Sabat. W autokarze panowała świetna atmosfera, uczniowie integrowali się ze sobą. Po przyjeździe do Warszawy młodzież udała się na spacer po Łazienkach Królewskich, który połączony został z ciekawą lekcją historii przeprowadzoną przez Pana Sabata. Po zwiedzeniu Łazienek uczniowie otrzymali trochę czasu wolnego w galerii "Złote Tarasy". Mogli wtedy spożyć ciepły posiłek i wypocząć przed dalszym odkrywaniem Warszawy. Po południu uczniowie udali się na spacer po Starym Mieście, podczas którego dotarli do m.in: Ogrodu Saskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz oczywiście Kolumny Zygmunta. Później już tylko podróż do Lubartowa i o 21:00 wszyscy szczęśliwie odebrani zostali przez stęsknionych rodziców.
 
Nasza klasa świetnie się bawiła i uważa czas wycieczki za przyjemnie spędzony. Na pewno zapamiętamy z tego wyjazdu wiele ważnych i przydatnych historycznych faktów, ale był to także udany czas integracji klasowej.

 

Hanna Gruba

Alicja Smyk

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.