Budapeszt, Bratysława, Wiedeń

Budapeszt, Bratysława, Wiedeń_6

Chociaż początek roku szkolnego wiąże się z końcem lata i powrotem do nauki, grupa uczniów z II LO postanowiła udać się w drugim tygodniu września do trzech pięknych europejskich stolic - Budapesztu, Bratysławy oraz Wiednia.

Uczniowie klasy III G rozpoczęli swoją przygodę od zwiedzania stolicy Węgier. W Budapeszcie podziwiali najważniejsze turystyczne atrakcje miasta, w tym Zamek Królewski, który przez 700 lat był siedzibą węgierskich królów, oraz Kościół św. Macieja - miejsce koronacji i królewskich ślubów. Następnie uczniowie udali się w rejs po Dunaju, odwiedzili Basztę Rybacką i parlament oraz udali się na Wzgórze Gellerta wznoszące się 130 m. nad Dunajem, skąd rozpościera się widok na panoramę miasta. Następnego dnia licealiści zwiedzili Plac Millenium wybudowany z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego oraz Bazylikę Św. Stefana, w której przechowywana jest najważniejsza narodowa relikwia, czyli zasuszona dłoń patrona świątyni, króla Węgier. Z Budapesztu uczniowie wyruszyli do stolicy Słowacji, Bratysławy, gdzie odwiedzili parlament i Zamek Królewski oraz udali się na spacer uliczkami Starego Miasta. Trzeci dzień wycieczki przeznaczony był na Wiedeń - stolicę Austrii. W programie zwiedzania znalazły się: budynek parlamentu, Wiedeński Ratusz, Plac Marii Teresy, katedra św. Szczepana oraz Hofburg, czyli zimowa rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów. Wieczorem licealiści udali się na wzgórze Kahlenberg, skąd Jan III Sobieski dowodził wojskami podczas tzw. Odsieczy Wiedeńskiej, a ostatni dzień wycieczki spędzili podziwiając wnętrze i ogrody Pałacu Schönbrunn, czyli letniej rezydencji Habsburgów, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cztery dni spędzone na zwiedzaniu pięknych stolic Europy minęły niezwykle szybko, a wiedza i doświadczenia zdobyte podczas wspólnej podróży z pewnością na długo pozostaną w pamięci jej uczestników. Młodzieży towarzyszyli organizatorzy wycieczki i opiekunowie: pani Katarzyna Płaszczewska oraz pan Konrad Pcian.


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.