Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych

Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych_5

            Ponad 300 osób na jednym obozie, wspólne zabawy, konkursy, zadania, dyskoteka – to wyzwanie, którego podjęło się nasze liceum. Szkoła tradycyjnie, już po raz trzynasty, na początku września zorganizowała obóz integracyjno-adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych.

            W dniach 6-7 września nad Jeziorem Bialskim najmłodsi uczniowie naszego liceum integrowali się ze swoimi rówieśnikami, wychowawcami i innymi przedstawicielami grona pedagogicznego. Konkurencje dla wszystkich zostały przygotowane przez nauczycieli – Justynę Świderską-Niedobit oraz Konrada Pciana. Pierwszy blok zadań miał na celu lepsze poznanie uczniów w obrębie własnej klasy oraz kształtował umiejętność współpracy z wychowawcą. Młodzież wymyślała hasła, przygotowywała logo klasy, tworzyła portret wychowawcy, tańczyła, ale także typowała swojego przedstawiciela na króla całego obozu. W wyniku żartobliwych wyborów został nim okrzyknięty uczeń klasy I b. Godziny popołudniowe wypełniła integracja międzyoddziałowa. Grupy złożone z przedstawicieli różnych klas sprostały kolejnym zadaniom. Uczniowie śpiewali piosenki, wykonywali liczne zadania ruchowe, zamienili się w „lustra” swoich opiekunów. Wyjątkowych wrażeń dostarczył niezapomniany „Taniec z gwiazdami II LO”. Wieczorem na uczestników obozu czekała zasłużona nagroda – dyskoteka, przygotowana przez starszych kolegów i pana Marcina Świderka.

            Trud zorganizowania obozu integracyjnego po raz kolejny został doceniony przez klasy pierwsze. Taka forma współpracy społeczności szkolnej w obecności wychowawców,  pedagoga, psychologa przynosi niezwykle ważne efekty, daje radość, rodzi nowe znajomości. Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści zostali zmotywowani do nauki i działania na następne miesiące, a nawet lata pobytu w II LO.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.