Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020_3
 
W pierwszy poniedziałek września o godzinie 11. 00 w II LO w Lubartowie wybrzmiał pierwszy po wakacjach lekcyjny dzwonek. Szkolna społeczność oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Lubartów, pan Krzysztof  Paśnik, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Najda oraz jej zastępca, pani Monika Potocka, zebrali się na dziedzińcu, aby uroczyście rozpocząć nowy rok nauki. 
Pani dyrektor Halina Zdunek powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy będą uczyć się w tym roku w dziesięciu oddziałach: sześć klas tworzyć będą absolwenci gimnazjów, a cztery kolejne klasy – absolwenci szkół podstawowych. Równie serdecznie zostali powitani nauczyciele, którzy dołączą w tym roku do grona pedagogicznego II LO. Wszyscy przemawiający życzyli uczniom, jak i nauczycielom, wytrwałości i sukcesów w realizacji planów, a tegorocznym trzecioklasistom – którzy w maju przystąpią do egzaminów maturalnych – spokoju, mądrych wyborów i wysokich wyników z egzaminów.
W trakcie uroczystości społeczność II LO wspominała niezwykle ważny moment w historii Polski, jakim była obrona granic naszej ojczyzny we wrześniu 1939 r. W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali swoje życie w walce za wolność ojczyzny.
Po części oficjalnej uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami, którzy omówili kwestie organizacyjne związane z nauką w nowym roku szkolnym.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.