Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 11 i 12

Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 11 i 12_17
Dzień 11
Dzień jedenasty poświęciliśmy na zwiedzanie dawnej stolicy Kazachstanu- Ałmaty. Po śniadaniu udaliśmy się do kolejki gondolowej Szymbulak I, którą wjechaliśmy na wysokość 3200m n.p.m. Na szczycie odbyliśmy krótki trekking. Po południu zwiedzaliśmy miasto. Tam zobaczyliśmy pomniki Wojny Bolszewickiej i II wojny światowej oraz zwiedziliśmy cerkiew wybudowaną w latach 1904-1907 a także współczesny meczet. Następnie udaliśmy się na Zielony Bazar, którego głównym architektem był Polak. Po zakupieniu pamiątek zjedliśmy obiadokolację, w której skład wchodziły szaszłyki z mięsa kaczki, kurczaka, baraniny, a nawet baranich serc i nerek. Wieczorem wróciliśmy do hotelu i pakowaliśmy swoje walizki.
 
Dzień 12
O godzinie 5 rano wylecieliśmy z Ałmaty. Po sześciu godzinach lotu dotarliśmy do Kijowa gdzie czekała na nas 6-godzinna przerwa. Z lekkim opóźnieniem wróciliśmy do Warszawy na godzinę 16 czasu polskiego. Po odebraniu bagaży udaliśmy się na autobus do Lubartowa i około 21 byliśmy już w domowym ciepełku.
 
Wyprawa bardzo nam się podobała i dostarczyła nam wiele niesamowitych wrażeń. Na pewno będziemy wspominać ją latami i wspólnie śmiać się z zaistniałych na niej sytuacji. Większość z nas odbyła swój pierwszy lot samolotem oraz postawiła nogę na nowym kontynencie. Zwiedziliśmy duży kawałek świata i poznaliśmy bliżej kulturę dwóch azjatyckich państw. Kazachstan sprawił na nas ogromne wrażenie swoim pięknym stepowym krajobrazem. Ałmaty swoim wyglądem nie odbiegały od europejskich miast i udowodniły, że można połączyć komunistyczną zabudowę z nowoczesną. Kirgistan natomiast urzekł nas górskim krajobrazem oraz niezwykłym jeziorem Izzyk-Kul. Gorsze wrażenie niestety wywarła na nas stolica tego kraju gdzie widoczna była bieda oraz zaniedbanie. Wycieczka ta sprawiła, że chętnie powrócimy zarówno do tych krajów jak i zobaczymy kolejne na wschodzie.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.