Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 5 i 6

Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 5 i 6_7
Dzień 5
Dzień rozpoczęliśmy wczesnym rankiem od podziwiania słońca wschodzącego nad Kanionem Szaryńskim. Następnie udaliśmy się na śniadanie i opuściliśmy jurty. Z pomocą terenowych samochodów szybko opuściliśmy kanion i udaliśmy dalszą podróż. Po drodze podziwialiśmy Żołty Kanion. Po obiedzie jadąc Uazami wyboistą, nieutwardzoną drogą, dotarliśmy na początek szlaku wiodącego przez Kaindę do Brzozowego Jeziora. Znajduje się ono na wysokości 1667 m n.p.m. i powstało w 1911 roku poprzez zalanie brzozowego gaju w skutek trzęsienia ziemi. Lodowata woda umożliwiła kąpiel jedynie najmężniejszym uczestnikom wycieczki.
 
Dzień 6
Szósty dzień rozpoczął się sycącym śniadaniem oraz przygotowaniem się na całodzienny górski trekking, którego celem było dojście do jeziora Kolsai II znajdującego się na wysokości 2260 m n.p.m. Wyprawę zaczęliśmy od jeziora Kolsay. Po 5-godzinnej wędrówce po stromych zboczach i skalistych ścieżkach dotarliśmy do celu naszej podróży. Tam podziwialiśmy piękno gór, robiliśmy zdjęcia oraz zrobiliśmy piknik. Rozpaliliśmy również ognisko oraz skosztowaliśmy źródlanej wody. Zejście zajęło nam tyle samo czasu co wejście i po przebyciu 20 km pieszo udaliśmy się na należy odpoczynek.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.