Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 3 i 4

Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 3 i 4_8
Dzień 3
Po porannym śniadaniu udaliśmy się do nowego hotelu w miejscowości Kalinino. Następnie wyruszyliśmy do Parku Narodowego Ałtynemel gdzie podziwialiśmy stepowy krajobraz, piaskowe tornada oraz jedyną w tej okolicy 700-letnia wierzbę. Po krótkim odpoczynku rozpoczęliśmy 4-godziny trekking po paśmie górskim. Podziwialiśmy góry Katytau o charakterystycznym czerwonym zabarwieniu. Wspięliśmy się na sam szczyt góry i podziwialiśmy piękne widoki. Następnie wyruszyliśmy, aby podziwiać kolejne pasmo górskie Aktau gdzie dominującym kolorem jest biały. Po powrocie posililiśmy się i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
 
Dzień 4
Czwartego dnia naszej wyprawy udaliśmy się na "śpiewające wydmy", czyli największe w Kazachstanie barchany. Według legendy miał zostać pochowany Czyngis Chan i jego wojownicy. Pomimo upału i sypiącego się piachu udało nam się dotrzeć na szczyt największej z wydm. Rozciągał się z niej widok na okoliczne stepy i wijącą się przez nie rzekę. Zejście z wydmy było znacznie przyjemniejsze i szybsze- zbiegliśmy z niej. Następnie wróciliśmy do hotelu na obiad i wyruszyliśmy w kilku godzinną podróż do Kanionu Szaryńskiego. Przeszliśmy przez wąwóz i dotarliśmy do doliny gdzie znajdowały się 8- osobowe jurty- tradycyjne kazachskie namioty. Zażyliśmy odświeżającej kąpieli w rzece i udaliśmy się na kolację na świeżym powietrzu. Po wyczerpującym dniu pełnym wrażeń rozłożyliśmy karpieszki i poszliśmy spać.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.