Wyprawa do Kazachstanu i Kirgistanu - dzień 1 i 2

Wyprawa do Kazachstanu - dzień 1 i 2_4
Dzień 1

Godzina 4:45- każdy powinien o tej porze spać, ale my wielcy podróżnicy wyjeżdżamy autobusem z Lublina na lotnisko do Warszawy. Podróż ta odbyła się bez żadnych kłopotów i zgodnie z planem o godzinie 10:45 wylecieliśmy do Kijowa.

Stamtąd, po morderczych 6-godzinnych oczekiwaniach, wyruszyliśmy do naszej głównej destynacji podróży- Ałmaty, dawnej stolicy Kazachstanu. Lot został umilony przepysznym i darmowym posiłkiem. Około 4:30 dotarliśmy do naszego hotelu. Tak minął dzień pierwszy naszej wyprawy.

Dzień 2
Po bezsennej nocy o godzinie 8 napełniliśmy nasze żołądki sycącym śniadaniem. Następnie od godziny 9 rozpoczęliśmy trekking górski z nad Jeziora Ałmatyńskiego znajdującego się na wysokości 2511 m n.p.m. Po wykonaniu kilku grupowych fotografii przekroczyliśmy granicę kazachsko-kirgijską i udaliśmy się do znajdującej się na wysokości 3350 m n.p.m. Kosmostancji. Kolejnym punktem naszej podróży był Kok Tobe- tradycyjny pokaż dzikiego ptactwa łownego. Wycieńczeni, spragnieni i głodni udaliśmy się do kazaskiej restauracji Navat, gdzie ugoszczono nas orientalnymi potrawami, takimi jak: borsak, plow i samsa. Na zakończenie w ałmackim parku spotkaliśmy się z mieszkającą w Kazachstanie Polonią i wspólnie spędziliśmy czas na pogawędkach oraz grach i zabawach.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.